Loading

Prosciutto di Parma

Het is ruim 50 jaar geleden dat de eerste hertogelijke kroon op een originele Italiaanse Parmaham werd aangebracht. Het Consortium van producenten (CPP) introduceerde de kroon als onderscheidingsteken om Parmaham en haar kwaliteit beter te kunnen onderscheiden van imitatieproducten.

Het CPP behartigt de belangen van honderdtweeënvijftig producenten en heeft als belangrijkste doel het bewaren van de traditionele kwaliteit, met een 100 % natuurlijke bereiding. Er worden hoge eisen gesteld aan de selectie en voeding van de dieren die van Italiaanse komaf moeten zijn. Voor de hammen geldt een minimale rijpingstijd in de regio Parma van twaalf maanden en een 100 % natuurlijke bereidingswijze. Alleen hammen die voldoen aan al deze eisen krijgen van onafhankelijke inspecteurs het officiële keurmerk. Parmaham wordt door de Nederlandse consument als beste buitenlandse ham gewaardeerd en heeft een hoge naamsbekendheid (bijna 85 %). De kroon is terug te vinden op het vel (zwoerd) van de ham en in de detailhandel in de zwarte driehoek op de verpakking. Bij de productie van Parmaham zijn circa vijfduizend varkensboerderijen, honderd slachthuizen en honderdtweeënvijftig rijpingshuizen betrokken.

prosciuttodiparma.com

Prosciutto di Parma

X